Bedelli askerlik düzenlemesi Ulusal Savunma Komisyonu’nda kabul edildi

AKP tarafından hazırlanan ve 550 bin civarındaki yoklama kaçağı ve bakayaya bedelli askerlik imkânı tanıyan “Askeri Ceza Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Ulusal Savunma Kurulu’nda kabul edildi. 

Buna nazaran, “askerliğe elverişli” kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler yahut müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen mühletin her bir yılı için ödenecek meblağa ek bedel alınacak. Ek bedel, 40.000 gösterge sayısının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, gizli ve bakaya kaldıkları toplam mühletin yıl olarak çarpımı sonucu bulunacak. Belirlenen ek bedele temel yılın hesabında, 1 ila 365 gün bir yıl kabul edilecek. Yılı aşan günler müteakip yıla eklenerek hesaplama yapılacak.

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri yahut rastgele bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla mühletle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, yurt dışı temsilciliklere yahut askerlik şubelerine 31 Aralık 2025’e kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağı, müracaat tarihinde Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna nazaran avro yahut karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıyeten ödemeleri halinde; evvelden ödemiş oldukları meblağ, müracaat tarihinde düzenlemede öngörülen fiyattan az olanlar, eksik kalan meblağı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Önceden ödediği döviz meblağı, müracaat tarihinde ilgili düzenlemede öngörülen fiyata eşit yahut bu meblağdan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Fakat bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.

Teklifteki öteki düzenlemeler şöyle: 

GENELKURMAY YAŞ HADDİ 72 YAŞA KADAR UZATILABİLECEK

Genelkurmay Liderinin yaş haddi, birer yıllık müddet ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek

Yüksekokul mezunu astsubaylara bir kademe intibakı sağlanarak astsubayların dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden vazifeye başlatılması sağlanacak

Milli Savunma Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde döner sermaye işletmelerine tahsis olunan sermaye toplamı 100 milyon Türk lirasına çıkarılacak, bu fiyat Cumhurbaşkanı kararıyla beş katına kadar artırılabilecek

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için gerekli müracaat koşullarına sahip ve 1 Ocak 2019’dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki periyotta müracaatta bulunamayan yahut seçme imtihanına katılamayan uzman erbaşlara ek imtihan hakkı verilecek