Diplomalı doktoralı işsizler ordusu

TÜİK’in dataları, lisans ve ön lisans mezunu gençlerin durumunun tasa verici bir tabloya dönüştüğünü ve işsizler ordusunun eğitim düzeyinin giderek yükseldiğini gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dataları, lisans ve ön lisans mezunu gençlerin durumunun tasa verici bir tabloya dönüştüğünü ve işsizler ordusunun eğitim düzeyinin giderek yükseldiğini gösterdi. CHP Genel Lider Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin üniversite mezunu gençlerin istihdam oranlarını, iş bulma müddetlerini ve çıkar kategorilerini baz alarak TÜİK bilgileriyle hazırladığı raporda, “Türkiye’deki ekonomik koşullar ve eğitim sisteminin yara almasıyla birlikte literatüre genç işsiz, okumuş işsiz, diplomalı işsiz üzere kavramlar girdi” dedi.  Rapora nazaran lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 71.1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında yüzde 63 oldu. Lisans mezunlarında ortalama iş bulma mühleti 13.6 ay ve ön lisans mezunlarında ise 14.8 ay olarak hesaplandı. Üniversite mezunlarının hiçbiri, mezun olduğu sene içerisinde iş bulamıyor. Bu da, gençlerimizin yaşadığı gelecek korkusunu haklı çıkarıyor.

AYLARCA ARIYOR

Raporda, “Lisans mezuniyet alanlarına nazaran, birinci iş bulma müddetinin en kısa olduğu alan 7.7 ay ile sıhhattir. Eğitim mezunları en erken 10.9 ay, mühendislik, imalat ve inşaat 11 ay, bilişim ve irtibat teknolojileri 11.6 ay, hizmet dalı 12.4 ayda iş bulabilmektedir. Ön lisans mezunlarında ise, birinci iş bulma mühletinin en kısa olduğu alanlar, tabiat bilimleri, matematik ve istatistik 12.7 ay, mühendislik, imalat ve inşaat 13.7’dır” denildi.

Sanatçının ismi yok

Raporda şöyle denildi: “Müzikoloji, fotoğraf öğretmenliği üzere sanatın icra edildiği kısımların son sıralarda yer alması, ülkemizde sanata ve sanatkara verilen kıymeti yansıtmaktadır. Sanat işçilerinin devlet eliyle desteklenmediği, maddi imkansızlık içinde olduğu bir gerçektir. Gazetecilik, radyo, televizyon, sinema bölümlerinde maddi yarar çok azdır. Birçok medya kurumunda işçiler, yol ve yemek fiyatı de olmaksızın taban fiyat seviyesinde maaşlarla çalışmaktadır.”