Diyanet 22 Temmuz 2022 Cuma Hutbesi konusu ve metni: Her Can Kutsaldır

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu açıklandı.

Cuma namazı için mescide gidecek olan vatandaşlar, her hafta farklı bir mevzuyu ele alan Cuma hutbesi konusu nedir sorusuna karşılık aranıyor.

Cuma namazından evvel okunan hutbenin bu haftaki konusu açıklandı.

Diyanet hutbe mevzu başlığını “Her Can Mukaddestir” olarak duyurdu.

İşte 22 Temmuz 2022 Cuma hutbesi konusu ve tam metni…

22 Temmuz 2022 Cuma Hutbesi

Muhterem Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, insanoğlunu eşref-i mahlûk olarak yaratmış ve yeryüzünün halifesi kılmıştır. Üstün kabiliyetlerle donatmış, Rabbinin isteğine uygun, insanlık onuruna yaraşır bir hayat sürmesini emretmiştir. Sürekli güzel, hoş ve yararlı ameller işlemesini öğütlemiştir. İnsan olma gururuna gölge düşüren bütün berbat kelam ve davranışları ise yasaklamıştır.

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam’ın en kıymetli gayelerinden biri de, insanın canını korumak, onu her türlü berbatlıktan ve akından koruma etmektir. Dinimize nazaran her can kutsal ve dokunulmazdır. Hakikaten Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Bir cana kıymaya yahut yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş üzere olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış üzere olur.”

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanların en iyisi insanlara en çok yararı dokunandır.” şiarıyla ömürlerini din-i mübin-i İslam’a, vatana ve millete hizmet yolunda harcayan kaç kardeşimiz var. Lakin ne dokunaklıdır ki, vatanımızı müdafaa eden kahraman askerlerimize, toplumsal huzurumuzu koruyan emniyet mensuplarımıza, canımızı emanet ettiğimiz sıhhat çalışanlarımıza, milletimize hizmet götüren sivil ve kamu görevlilerimize yönelik şiddet olaylarına şahit oluyoruz. Can taşıyan hiçbir cana şiddet tasvip edilmezken, aziz milletimiz ve ülkemiz için fedakârca hizmet sunan kardeşlerimizin haksızlığa ve şiddete maruz kalması hepimizin canını yakıyor, her birimizin yüreğini dağlıyor.

Değerli Müminler!

Bizler Allah’a ve ahiret gününe iman eden müminleriz. İnancımızın gereği olarak İslam ahlakını hayatımıza aktarmakla mükellefiz. Müminin hayatında şiddet ve merhametsizliğe, kin ve nefrete, haksızlık ve zulme, cana ve mala kast etmeye asla yer yoktur. Müminin ahlakı, sevgi, hürmet, inanç ve hak duyarlılığıdır.

Aziz Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in: “İman etmeden cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmeden de gerçek manada iman etmiş olamazsınız.” kelamına kulak verelim; her daim sevgi, şefkat ve merhameti kuşanalım. َ َحْيُثَما ُكْن َت ِق ا ّللَ تَ ِ إ” Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten sakın.” hadis-i şerifini şiar edinelim; kusur, günah ve isyanla ortamıza set çekelim. Hangi ıstırabımız ve problemimiz olursa olsun, tahlili asla kabalıkta ve şiddette aramayalım. Bağlantılarımızda nezaket ve zarafeti elden bırakmayalım. Kendi canımızı dokunulmaz gördüğümüz üzere herkesin canını da kutsal bilelim. Kendimiz için istemediğimiz bir şeyi diğerleri için de istemeyelim. İnsan şahsiyetini ve onurunu amaç alan her türlü kelam ve davranıştan uzak duralım.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifiyle bitiriyorum:

“Müslüman, öteki Müslümanların elinden ve lisanından emin olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı itimat hissettikleri kişidir.”