Uludağ Üniversitesi en az KPSS 60 puan ile işçi alımı! Müracaat kaideleri neler?

Bursa Uludağ Üniversitesi, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslara” nazaran 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca 73 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacak olan kurum, Avukat, Ofis İşçisi, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, Diyetisyen, Psikolog, Sıhhat Teknikeri, Mühendis, Kütüphaneci, Tekniker, Teknisyen, Sürücü, Paklık Vazifelisi ve Bakım Tamirat İşçisi takımlarında görevlendirme gerçekleştirecek. Ayrıyeten yayınlanan ilan ile müracaat kaideleri ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan üniversite, adaylardan en az KPSS 60 puan koşulu arıyor. İşte ayrıntılar…

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Bursa Uludağ Üniversitesi işçi alımı müracaatları 1 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 22 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar müracaat tarihi mühleti içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı İdari İşçi Şube Müdürlüğüne şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

BAŞVURU KURALLARI NELER?

1) Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen genel kaideler aranır,

2) 2020 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı temel alınacaktır

3) Taksirli hatalar hariç olmak üzere; affa yahut vakit aşımına uğramış, veya para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş, hükümlülüklerine ait kayıtları isimli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut soruşturma altında olmamak.

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli yahut muaf olmak. (Koruma ve Güvenlik Vazifelisi adayları için yapmış olmak.)

5) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

6) 657 sayılı Kanunun 53’üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına mahzur olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sıhhat raporu istenecek olup sıhhat konseyi raporu doğrultusunda adayın atanacağı takım unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.

7) Müracaatta bulunan aday sayısının takım sayısından fazla olması halinde adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi evvel olan, mezuniyet tarihlerinin de tıpkı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile alınacaktır.

8) Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

9) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin, Yine Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. hususu “Sözleşmeli çalışanın, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında tekrar istihdam edilemez” kararı mucibince başvuramazlar. Bu karara uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

10) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Kelam konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

11) Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

12) Müracaat bitim tarihi itibariyle tüm konumlar için 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

13) Tüm takım unvanları için KPSS imtihan puanının taban 60 (altmış) olması gerekmektedir. 60 puanın altındaki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

RESMİ İLAN METNİ